Huisregels

Tijdens de clubavonden verwachten we van de jeugdleden:

- dat ze op tijd komen;

- geen storend gedrag voor anderen vertonen;

- dat ze helpen met opruimen aan het eind van de avond;

- dat bij verhindering een app naar de jeugdleider wordt gestuurd (06-28057461);

- dat ze niet gaan rondrennen in de aula.

Tijdens de clubavonden verwachten we van de ouders dat ze meehelpen met de competitie en toezicht houden.